REFORÇ ESCOLAR

>> REFORÇ ESCOLAR <<

Una petita empenta per a que arribin ben lluny

Curs dirigit a alumnes de Primària, Secundària o Batxillerat amb dificultats amb alguna o diverses assignatures o amb problemes d’organització de la feina.

Tècniques d’estudi: t’ensenyem com estudiar d’una manera efectiva, mitjançant esquemes, mapes conceptuals, eixos cronològics, resums, etc.

Organització de la feina: t’ensenyem com organitzar-te l’agenda i la feina per no tenir una acumulació de feina o d’estudi al darrer moment.

Informes trimestrals sobre l’evolució de l’alumne.

Preparació de proves d’accés: grau mig, grau superior, selectivitat i universitat per a majors de 25 anys.

Truca ara al: 935 170 584